عضویت در پورتال گروه ســفیرا

جهت ایجاد حساب کاربری شخصی ،مدیریت سرویس‌های خریداری شده و دسترسی به خدمات پشتیبانی ،اطلاعات زیر را با دقت تکمیل نمایید.

لطفا اطلاعات خود را کاملا صحیح و با استفاده از حروف فارسی وارد نمایید.

برای ایجاد حساب کاربری جدید لطفا یک سفارش ثبت نمایید